شرکت گسترش گردشگری نوین ایران در راستای توسعه شبکه های فروش خود در استان ها مفتخر به تاسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی کاپیتان در شهر یزد گردیده و امید است بتواند همچون گذشته خادمی شایسته برای مردم شریف ایران باشد.